ژانر: تاریخی

Found 8 کتاب‌هادر مجموع
زمان‌که هم‌سنگر پیکاسو بودم
1397,
0 آرا
این قصه با محوریت چند نوجوان که خاطرات یا چه بسا قصه های دایی بزرگه (برادر مادربزرگ)...
زمانی‌که هم‌سفر ونگوگ بودم
97,
0 آرا
این قصه با محوریت چند نوجوان که به طور مخفیانه؛ خاطرات یا چه بسا قصه های دایی بزرگه...
زمانی که همسایه میکل آنژ بودم
1397,
0 آرا
این قصه با محوریت چند نوجوان که به طور مخفیانه؛ خاطرات یا چه بسا قصه های دایی بزرگه...
زمانی که هم خانه داوینچی بودم
98,
0 آرا
این قصه با محوریت چند نوجوان که به طور مخفیانه؛ خاطرات یا چه بسا قصه های دایی خود را...
بر بنیاد های هستی
96,
0 آرا
سه گانه پتش خوآرگر بر اساس متون قدیمی اوستا و بندهش آفریده شده است. تا کنون در حوزه...
مردی از تبار اژدها
95,
0 آرا
سه گانه پتش خوآرگر بر اساس متون قدیمی اوستا و بندهش آفریده شده است. تا کنون در حوزه...
حماسه سر آغاز
94,
0 آرا
سه گانه پتش خوآرگر بر اساس متون قدیمی اوستا و بندهش آفریده شده است. تا کنون در حوزه...
آرش و کوهستان
1394,
0 آرا
این اثر در قالب نمایشنامه نوشته شده است. آرش نوجوانی است که به واسطه اتفاقاتی که در...
تعداد کتاب‌ها در هر صفحه: