سینما قصه چیست؟

ما چه کسانی هستیم؟ کسانی­که بین ادبیاتسینما و پل می­زنند. داورانی که کتاب­های منتشر شده برای کودک و نوجوان را می­خوانند و بر اساس معیارهای سینمایی آن­ها را قضاوت می­کنند. خوشبختانه این کتاب­ها پیش از این توسط داوران لاک پشت پرنده خوانده­شده و ارزیابی شده­اند. پس ما از میان کتاب­های دستچین شده که حداقل معیارهای ادبی را دارا هستند و بر اساس استانداردهای لاک­پشت امتیاز گرفته­اند، کتاب­ها را می­خوانیم و قابلیت­های تصویری و سینمایی آن­ها را محک می­زنیم. مجموعه کارشناسان و داوران حوزه ادبیات کودک و نوجوان که جزو منتقدان، نویسندگان و کارشناسان حوزه سینمایی نیز هستند در این بخش مجموعه( سینما قصه) را یاری می­کنند.