آرش و کوهستان


امتیاز اقتباسی بودن اثر

آرش و کوهستان - نمایشنامه نوجوان امروز

0.00 Avg rating0 Votes
مجموعه: NA
ناشر:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ژانر:دفاع مقدس, تاریخی
نویسنده:
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1394
قیمت:(ریال) 38000
حجم صفحات:32
نوع جلد: جلد نرم
ISBN13:9786000101084

این اثر در قالب نمایشنامه نوشته شده است. آرش نوجوانی است که به واسطه اتفاقاتی که در جشن تیرماه برایش رخ می دهد، زندگی اش با داستان آرش کمانگیر گره می خورد. ویژگی اثر این است که نقل و ایین های نمایشی در ان به چشم می خورد و به اسطوره ها و آیین ها می پردازد و نوجوانان را با این مقوله ها آشنا می کند. 

ایرانیان باید سرداری اتخاب کنند تا با پرتاب تیری مرز را مشخص کند. آرش انتخاب می شود تا تیر را بیندازد. باد، چوبدست و درخت ها به آرش خبر می دهند. 

در راه صدای گرگ ها می آید و چوبدست که آرش را به دنبال خود می کشد و باد که آرش را می خواند. آرش می ترسد. اما چوبدست و باد او را دلداری می دهند. نوری بر فراز کوه می درخشد و به تدریح تکه های نور شکل پهلوانی را می سازند. آرش آماده به کمک چوبدست و باد به کوه می زند و از صخره ای به صخره دیگر حرکت می کند و به سوی تور قدم برمی دارد. به پناهگاه کوهستانی می رسد.

آرش از دور عمو حیدر را می بیند. اما او عمو حیدر نیست. فقط گرگی سگ گله است. زوزه گرگ اوج می گیرد. آرش هیزم جمع می کند. آتش درست می کند. صدای گرگ ها کمتر می شود. گرگی گله را جمع می کند و داخل پناهگاه می آورد. زوزه گرگ ها بالاتر می رود. برق چشم های آن ها در تاریکی پدیدار می شود. آرش با چوبدست آن ها را می تاراند. فریاد آرش در کوه می پیچد. زوزه گرگ ها فروکش می کند و چشم های درخشان دور می شوند. آرش قصد دارد بخوابد. گرگی اجازه نمی دهد. چوبدست، باد گرگی، کوه آرش را صدا می زنند. 

روح آرش پوشیده در نور ظاهر می شود و با کمک آرش نوجوان گرگ ها را می تاراند. آرش شیواتیر سر ارش نوجوان را به زانو می گیرد. آرش شیوا تیر رفته است. آرش از خواب می پرد و فریاد می زند. آرش و کوه جواب می دهند. می فهمد که خواب دیده است. صدای ساز و دهل می آید و نقال نقل خود را به پایان می برد. جشن تیرگان کل صحنه را می گیرد. 

این اثر در قالب نمایشنامه نوشته شده است و خیلی روایت روان و گیرایی ندارد تا بتوان از رویش اقتباسی تصویری برای سینما درآورد.

آرش ـ عموحیدر

ـ

ـ

نظرات

Required fields are marked *. Your email address will not be published.