ساندویچ برای حیدر نعمت زاده


امتیاز اقتباسی بودن اثر

ساندویچ برای حیدر نعمت زاده -

0.00 Avg rating0 Votes
مجموعه: NA
ناشر:هوپا
ژانر:طنز
نویسنده:
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 96
قیمت:(ریال) 200000
حجم صفحات:128
نوع جلد: جلد نرم
ISBN13:9786008655565

ساندویچ برای حیدر نعمت زاده رمانی برای نوجوان است. مکان رویدادهای این رمان در یک فضای عشایری است. نویسنده تلاش کرده گویش کرمانی را از نظر نحو و لهجه در رمان نشان دهد. لحن نویسنده طنز آمیز است و با همین لحن روابط را به ما نشان می دهد. فضاهای اصلی خانواده ها و مدرسه هستند. علو و داوود آرزوی دوچرخه سواری دارند. آنها بدون اجازه دوچرخه دوست شان را بر می دارند. خواننده هم با آن ها همراه می شود تا فضا و روابط را بشناسد. این دو دوستی به نام عبدلو داشته اند که به شهر رفته است و به اصطلاح خودش را گم کرده است. زبان نویسنده کاملا با فضاهای بسته رمان هماهنگ است. خواننده از طریق زبان هم می خندد و هم با فضای فکری شخصیت ها آشنا می شود. 

علو و داوود دو دوست در مدرسه شبانه روزی هستند. آنها آرزوی دوچرخه سواری دارند. دوچرخه دوست شان را بدون اجازه بر می دارند و همراه با رکاب زدن آنها خواننده با محیط و آدم ها و روابط مردم آشنا می شود. 

رمان ساندویچ برای حیدر نعمت زده بر شخصیت و ماجرا استوار است. رمان هایی که برای نوجوانان نوشته شده بیشتر در فضای شهر یا روستا می گذرند. اما جغرافیای این رمان در یک منطقه عشایری است و از این نظر کاری نو است. نویسنده زاویه دید ذهنی ندارد. رویدادها کاملا قابل مشاهده و عینی هستند. روابط آدمها و حسادت ها و مشکلات شان با هم در رویدادهای تصویری دیده می شود. کسی عواطف خودش را جبس نکرده است. تمام هیجان ها و حتی حسلدت ها نمود عینی دارند و به زبان می آیند. طنز آمیز بودن زبان نویسنده در جلب مخاطب موثر است. این اثر قابلیت اقتباس خوبی دارد. عینی و تصویری بودن رویدادها اقتباس از این اثر را آسان کرده است. 

_

_

_

نظرات

Required fields are marked *. Your email address will not be published.