Genre: علمی- تخیلی

Found 3 books in total
سفیر شهر آدم نباتی ها
95,
0 Votes
این کتاب در ژانر علمی تخیلی است. زمانش بعد از جنگ جهانی دوم است. مربوط به سه کودک...
مادرآدم نباتی
95,
0 Votes
کار همچنان به قوت جلد اول است، ماجراجویانه است و مخاطب را درگیر ماجراها می کند. ...
آدم نباتی تیپ الف
96,
0 Votes
در جلد سوم از مجوعه آدم نباتی ها، ویژگی این مجموعه، دیگر به شکلی بارز و مشخص خود را...
Books per page: