Genre: کودک

Found 7 books in total
داستان مانا
95,
0 Votes
این اثر در واقع یک جور کتاب آموزش داستان‏نویسی است که خود در قالب داستانی عاشقانه-...
روز پنجم
95,
0 Votes
اين داستان يكي از داستان هاي يك مجموعه است. مجموعه داستان هاي جادويي. 
سنجاب ماهی عزیز
95,
0 Votes
این اثر یک رمان کودک است. فضای کار رئال است. درباره خیال پردازی دختری است که نمی خواهد...
ذرت ها
95,
0 Votes
کار تصویری است از کاردستی....کاردستی با برگ ها و پرزهای ذرت. به همین سادگی. اما چیزهایی...
پر جادویی
95,
0 Votes
پر جادويي يكي از داستان هاي مجموعه داستان هاي جادويي است. اين اثرمصور در قطعي كوچك با...
بشقاب میگو
95,
0 Votes
بشقاب ميگو يكي از داستان هاي يك مجموعه است. مجموعه داستان هاي جادويي. البته هر كدام از...
بابا نوروز و انتظار
95,
0 Votes
در این اثر به مفهوم انتظار، با شیوه‌ای غیر مستقیم و در قالبی ادبی پرداخته شده است.
Books per page: