افسانه فریدون


امتیاز اقتباسی بودن اثر

افسانه فریدون -

0.00 Avg rating0 Votes
مجموعه:افسانۀ فریدون
ناشر:مهاجر
ژانر: NA
نویسنده:
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 94
قیمت:(ریال) 10000
حجم صفحات:200
نوع جلد: جلد نرم
ISBN13:9789642251513

بازنویسی های زیادی بر اساس شاهنامه فردوسی نوشته شده است. افسانه فریدون هم یکی از آنهاست. اما این اثر با  بازنویسی های وفادار به متن اصلی تفاوت دارد. 

نویسنده تلاش کرده داستان های ناگفته  ای را به متن اصلی اضافه کند. به عنوان مثال در این اثر فرآیند بزرگ شدن و بالیدن فریدون، همراهی موجوداتی مثل عقاب یا دیوهای نیکوکار با او و از همه مهمتر همدستی طبیعت با شخصیت های اسطوره ای نیک دیده می شود. در این اثر از فریدون یک شخصیت افسانه ای و نه اسطوره ای ساخته شده است. 

افسانه فریدون در سه جلد و در قالب بیست داستان پیوسته  نوشته شده است. 

در جلد اول از کودکی تا نوجوانی فریدون را می خوانیم. از تدبیر ارمایل و گرمایل برای نجات جوانان تا همراهی حیوانات برای نجات جان فریدون.

د رجلد دوم که شش داستان پیوسته است تا مبارزه آزادیخواهانه پیروزه علیه ضحاک را می خوانیم. 

در جلد سوم  درباره تلاش ضحاک برای پیدا کردن جام جم و حمله فریدون و یارانش برای مبارزه با ضحاک، تا به  بند کشیدن او می خوانیم. 


جلد سوم مجموعه افسانه فریدون هم روایت عاشقانه دارد و هم روایت مبارزه برای آزادی از ظلم ضحاک. دختری به نام پیمانه به وسیله عقاب نجات پیدا می کند. آنها عاشق هم می شوند. اما امکان ازدواج عقاب و انسان نیست. تا اینکه عقاب با مهربانی کردن و نجات پسری که هدف تیر ضحاک قرار گرفته از شکل پرنده به شکل آدمیزاد در می آید.

ضحاک در جستجوی جام جم است تا با آن فریدون را گرفتار کند. اما نقشه اش پاره شده است. 

در این میان کاوه و آشپزها و سایر ستمدیدگان زمینه قیام فریدون را فراهم می کنند. او ضحاک را از تخت به زیر می آورد و به بند می کشد. 


اساطیر و موجودات شگفت انگیز همیشه دستمایه خوبی برای انیمیشن بوده اند. فریدون و ضحاک ظاهرا داستان آشنایی برای مخاطب است. اما روایت محمدرضا محمدی نیکو از ناگفته های شاهنامه است و به همین دلیلی بخش هایی از این کار برای مخاطب تازه است. زاویه دید راوی در این اثر چشمی است. همزیستی انسان و دیو و همیاری پرندگان برای غلبه بر نیروهای شر این اثر را جذاب کرده است. شاید برای اقتباس نیاز باشد بعضی داستان ها در هم ادغام شوند. در این اثر هم فضای داخلی هست و هم خارجی. اثر پر از ماجرا است.                  

-

-

-

نظرات

Required fields are marked *. Your email address will not be published.