و باز هم سفر


امتیاز اقتباسی بودن اثر

و باز هم سفر -

0.00 Avg rating0 Votes
مجموعه: NA
ناشر:افق
ژانر: NA
نویسنده:
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 95
قیمت:(ریال) 350000
حجم صفحات:390
نوع جلد: جلد نرم
ISBN13:9786003532342

رمان و باز هم سفر را ناصر يوسفي نوشته است. ناصر يوسفي در زمينه معرفي رويكردهاي جديد آموزش به جامعه ايراني كارهاي مهمي انجام داده است. ايده اصلي رمان بر پايه همين نگرش هاي نوين است. بر اساس اين نگرش زندگي را نه در ميان كتاب ها و فضاي بسته آموزش بلكه بايد بر اساس تجربه ساخت. سه قهرمان نوجوان به سه مكان متفاوت سفر مي كنند. هر كدام از اين مكان ها ويژگي خاصي از منش مردمان و جغرافيا را نمايندگي مي كنند. 

در شهري كه مبدا سفر قهرمان هاي نوجوان است يك رسم قديمي هست. بنابر اين رسم نوجوان ها بايد براي نشان دادن شايستگي هاي شان در آغاز چهارده سالگي به سفر بروند. گاهي اين سفر طولاني مي شود. در بعضي موارد هم مسافران نوجوان از سفر بر نگشته اند. هر سفر تجربه هاي متفاوتي دارد. سه قهرمان اين رمان يعني شوكا، سام و پونه هر كدام به طرف مقصدي مي روند. آن ها در مسير خودشان با جغرافياي متفاوت و مردماني متفاوت روبرو مي شوند. شهري عجيب با مردماني كه از تغيير مي ترسند، قبيله كولي ها و باغي پر از آرامش كه متعلق به پيرمردي با روحيه اي خاص است. 
اين رسم شبيه يك آيين گذر است كه تمامي تجربياتش براي زندگي لازم است.

نويسنده رمان و باز هم سفر، نگاهي نو به تعليم و تريبيت دارد. نگاهي كه مبتني بر تجربه است. ايده اين رمان درخشان است. اما نويسنده بجاي ساختن فضا و جغرافيا لحني مبتني بر توصيف دارد. اين شيوه روايت كار اقتباس را كمي دشوار مي كند. اما در عين حال بخاطر نگاه نو و تجربه گرايانه نويسنده مي توان توان با يك اقتباس حرفه اي كاري متفاوت ارايه كرد. 

_

_

_

نظرات

Required fields are marked *. Your email address will not be published.