پر جادویی


امتیاز اقتباسی بودن اثر

پر جادویی -

0.00 Avg rating0 Votes
مجموعه:مجموعه داستان های جادویی
ناشر:خانه ادبیات
ژانر:کودک, فانتزی
نویسنده:
نوبت چاپ: اول
تاریخ انتشار: 95
قیمت:(ریال) 30000
حجم صفحات:20
نوع جلد: جلد نرم
ISBN13:9789645453877

پر جادويي يكي از داستان هاي مجموعه داستان هاي جادويي است. اين اثرمصور در قطعي كوچك با مطالبي كم چاپ شده است.

يك دختر فال فروش يك پر پيدا مي كند. پر را لاي فال هايش مي گذرد. شب كه مي شود پر دختر را مي بيند كه در جايي سرد خوابيده است. پر مي چرخد و جادو مي كند. صبح دختر خودش را در جايي گرم و نرم مي بيند.

دختر فال فروش و يك پر جادويي مي توانند داستاني لطيف بسازند. اما در اين داستان منطق نمي بينيم. داستان اگر چه تصويري است ولي منطق داستاني ندارد. پر چرا و چگونه آروزي دختر را برآورده مي كند. زاويه ديد نويسنده عيني است. ما وقايع را به صورت تصوير مي بينيم. اما منطق داستاني ندارد.

_

_

_

نظرات

Required fields are marked *. Your email address will not be published.