سفیر شهر آدم نباتی ها


امتیاز اقتباسی بودن اثر

سفیر شهر آدم نباتی ها - ذنیای آدم نباتی ها 1

0.00 Avg rating0 Votes
مجموعه:دنیای آدم نباتیها
ناشر:هوپا
ژانر:علمی- تخیلی
نویسنده:
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 95
قیمت:(ریال) 160000
حجم صفحات:177
نوع جلد: جلد نرم
ISBN13:9786008025450

این کتاب در ژانر علمی تخیلی است. زمانش بعد از جنگ جهانی دوم است. مربوط به سه کودک ماجراجویی که از سر کنجکاوی تن به زندگی محدود و بسته خود در سرزمین شان نمی دهند و در اخر هم می توانند دنیا را جای بهتری کنند. 
خوبی این کتاب های «ادم نباتی» که سه جلد است، همین فکر است که کودک و نوجوان را از انغال در می آورد و به طور ضمنی به باور او می نشاند که می تواند منفعل نباشد، شجاعت داشته باشد و با فکر و طرح و برنامه، شرایط و اوضاع پیرامونش را تغییر دهد. 

سفیر شهر آدم نباتی ها، که جلد اول از مجموعه سه تایی آدم نباتی هاست، درباره سه نوجوان ماجرا جو است. زمان داستان مربوط به آینده است، یعنی بعد از جنگ جهانی پنجم. انسان ها دو دسته شده اند: تیپ الف، تیپ ی. تیپ ی همان آدم نباتی ها هستند که در سرزمینی جدا از تیپ الف زندگی می کنند. آدم نباتی ها فقط می خورند و می خوابند و ازدواج می کنند و بچه به دنیا می آوردند. تیپ الف ها باید کار کنند و شرایط رفاه را برای تیپ ب فراهم کنند. اگر آدم نباتی ای بچه ای با ژن تیپ الف به دنیا بیاورد، بچه را از او می گیرند و به سرزمین تیپ الف می فرستند. حالا این سه نوجوان ماجراجوی تیپ الف، می خواهند به شکل مخفیانه پا به سرزمین آدم نباتی ها بگذارند و سر از کار و زندگی آن ها دربیاورند و ببینند چقدر با دنیای خودشان فرق می کند و آنجا چه خبر است. اما.....متاسفانه لو می روند و گیر می افتند و به قرنطینه و سپس سرزمین خودشان بازگرداننده می شوند. منتها هیچ کدام شان ناراحت و پشیمان نیستند و تاوان این کنجکاوی و ماجراجویی شان را با کمال میل می دهند، چون بعد از دیدن سرزمین آدم نباتی ها، خیلی چیزها دست شان آمده و پی به خیلی تفاوت ها برده اند. 

کار کاملا قابلیت تصویری شدن دارد. این مجموعه آدم نباتی ها و همین جلد ۱، می تواند به شکل انیمیشن در ژانر علمی تخیلی دربیاید. چون کاملا ماجراها و فضاسازی و شخصیت ها، تصویری هستند و این قابلیت را دارند. فقط شاید ضعف را بشود در  گره ها و ماجراهایی دانست که خیلی زود و راحت باز می شوند و خیلی خواننده را دچار چالش و هیجان نمی کنند. بهتر است در انیمیشنی که کار می شود، کمی هیجان را بیشتر کرد و گره ها را کورتر زد تا مخاطب درگیر اثر شود. 

_

_

_

نظرات

Required fields are marked *. Your email address will not be published.