گرگ‌ها هم عاشق می‌شوند


امتیاز اقتباسی بودن اثر

گرگ‌ها هم عاشق می‌شوند -

0.00 Avg rating0 Votes
مجموعه:عاشقان ناشناس
ناشر:پیدایش
ژانر:فلکلور
نویسنده:
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 1395
قیمت:(ریال) 90000
حجم صفحات:88
نوع جلد: جلد نرم
ISBN13:9786002963840

گرگ ها هم عاشق می شوند یکی از کتاب های مجموعه عاشقان ناشناس است محمدرضا یوسفی نوشته است. یوسفی این بازنویسی را با ساختار رمان و بر اساس یکی از افسانه های مردم کردستان نوشته است. ماجرا در اقلیم کوهستان می گذرد. داستانی عاشقانه درباره دشواری های حفظ عشق. نویسنده منبع اصلی را در دو صفحه و در انتهای کتاب آورده است.

گلاویژ و شامار عاشق هم می شوند. شامار کارش کوه کنی است و می خواهد مسیر آب را به سمت آبادی بکشاند. آنها با هم ازدواج می کنند. اما بعد از مدتی شامار، گلاویژ را کتک می زند. به او بد گمان است و فکر می کند گلاویژ عاشق پسردایی اش اسفندیار بوده است. گلاویژ می خواهد از او جدا شود. حکم جدایی را باید پیرزاد بدهد. پیرزاد از گلاویژ می خواهد برای جدا شدن کاکل نرم گرگ را برایش بیاورد. کار سختی است. گلاویژ به کوهستان می رود. مادرش هم به دنبالش می آید. گلاویژ به گرگی که روزهای اول قصد دریدن او را داشته غذا می دهد. پای مجروحش را پانسمان م ی کند. گرگ کم کم رام می شود. گلاویژ فکر می کند وارد قلمرو گرگ شده و باید به او احترام بگذارد. از آن طرف شامار برای گلاویژ بی قرار شده است. پیرزاد او را دنبال خرس می فرستد. شامار متوجه می شود خرس نر نگهبان خرس مرده ماده بوده است. او تحت تاثیر مهر خرس قرار می گیرد. زمانی که خرس قصد حمله به گلاویژ را داشته گرگ از او دفاع می کند. 

بعد هر دو عاشق قدیمی پیش پیرزاد می آیند. پیرزاد می گوید بودن در کنار هم سخت تر از بودن د رکنار گرگ و خرس نیست. انها با نگاهی متفاوت پس از این تجربه زندگی خود را از سر می گیرند. اسفندیار هم ازدواج می کند. 


پیرنگ این اثر مبتنی بر کنش است و اثر پیچیدگی زبان یا تکنیک ندارد. کل جزییات در خدمت مضمون اصلی است. مناظر دل انگیز و اقلیم سخت کوهستان مانند خود عشق، متناقض و سهل و ممتنع است. این ویژگی اقلیم در خدمت درونمایۀ اثر است و داده‌های بصری درک کار را ساده‌تر می‌کند. اثر بدون دیالوگ هم دیدنی است. برای اقتباس، هم نمای داخلی و هم خارجی دارد. پرکشش و پر از تعلیق است. احساسات دو دلداده، نمود بیرونی دارد و همین ویژگی کار را بصری‌ترکرده است. 

گلاویژـ شامار

ـ

ـ

نظرات

Required fields are marked *. Your email address will not be published.