درناهای عاشق


امتیاز اقتباسی بودن اثر

درناهای عاشق -

0.00 Avg rating0 Votes
مجموعه:عاشقان ناشناس
ناشر:پیدایش
ژانر:فلکلور
نویسنده:
نوبت چاپ: 1
تاریخ انتشار: 95
قیمت:(ریال) 120000
حجم صفحات:130
نوع جلد: جلد سخت
ISBN13:9786002963871

درناهای عاشق یکی از کتابهای مجموعه عاشقان ناشناس است. منبع این کتاب یک افسانه ترکمنی است. نویستده این افسانه را بازنویسی کرده است. کتاب حتی بدون دیالوگ هم گویا است. این کتاب قابلیت تبدیل شدن به کتاب کمیک را هم دارد. منبع و خلاصه اصلی این افسانه در پایان کتاب آمده است.

آتلی پسر جوانی است که در روستای خودش ساز می زند. او از بچه گی آلتین؛ دختر خان را دوست داشته است. آلتین هم او را دوست دارد. اما پدر آلتین، عشق دخترش را به یک رعیت باعث بی‌آبرویی می داند. آتلی نوازنده ای بی نظیر است. او با ساز خود درناها را  به دشت می آورد. پسر یکی از خان های همسایه از آلتین خاستگاری می کند. آلتین راضی نیست و می خواهد طبق یک رسم ترکمتی با آتلی فرار کند. آتلی تصمیم می گیرد طبق پیشنهاد خاستگار با او بجنگد. جنگی عجیب بین دو دلداده. طبق قرار هر کدام از آنها که تعداد بیشتری درنا را به زمین  بیاندازند برنده است. خاستگار خانزاده چندین درنا شکار می کند. اما آتلی با صدای سازش همه درناها را به زمین می آورد و مانع کوچ شان می شود. در نهایت دو دلداده به هم می رسند. ناشناس است. منبع این کتاب یک افسانه ترکمنی است. نویستده این افسانه را بازنویسی کرده است. کتاب حتی بدون دیالوگ هم گویا است. این کتاب قابلیت تبدیل شدن به کتاب کمیک را هم دارد. منبع و خلاصه اصلی این افسانه در پایان کتاب آمده است.

غولماز پبچیدگی زبانی ندارد. پر از قصه و موقعیت دراماتیک است. ریتم تندی دارد و توصیف آن را کند نمی کند. اگر بر اساس غولماز فیلمنانه ای نوشته شود موقعیت های طنزآمیز مخاطب را جذب می کند. 

آتلی ـ آلتین

ـ

ـ

نظرات

Required fields are marked *. Your email address will not be published.