آرین آرمان

آرمان آرین

تولد: ۱۰ شهریور ۱۳۶۰- تهران


بعضی از کتاب‌ها:


پارسیان و من (سه‌گانه)، موج


گوشواره‌ى تلخ (مجموعه داستان)، ‌موج


اشوزدنگنه (سه‌گانه)، موج


سپیتمان (داستان زندگی اشو زرتشت)، ایران‌بان


رویاى باغ سپید، ایران‌بان


افسون‌نامه، ایران‌بان


صد پند هزار بار شنیده، ایران‌بان


جایزه‌ها:


پارسیان و من؛ برنده‌ی کتاب سال ایران، ۱۳۸۴، جشنواره‌ی مهرگان ادب، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵، کتاب سال شهید غنی‌پور، ۱۳۸۴،‌ شورای کتاب کودک، ‌۱۳۸۵، لوح تقدیر از آی‌بی‌بی‌وای،‌ ۲۰۰۸


جایزه‌ی شاهنامه‌پژوه برتر و جوان، بنیاد فردوسی، ۱۳۸۸


جایزه‌ی شاهنامه‌پژوه جوان، باشگاه خبرنگاران جوان و شهرداری تهران، ۱۳۸۸

Found 3 books in total
بر بنیاد های هستی
96
0 Votes
سه گانه پتش خوآرگر بر اساس متون قدیمی اوستا و بندهش آفریده شده است. تا کنون در حوزه...
مردی از تبار اژدها
95
0 Votes
سه گانه پتش خوآرگر بر اساس متون قدیمی اوستا و بندهش آفریده شده است. تا کنون در حوزه...
حماسه سر آغاز
94
0 Votes
سه گانه پتش خوآرگر بر اساس متون قدیمی اوستا و بندهش آفریده شده است. تا کنون در حوزه...
Books per page: